Informacja o doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt

      Zakupiono doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt poprzez zakup stanowiska demonstracyjnego – zespół napędowy silnika ZS typu Common Rail – zestaw panelowy przeznaczony do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.
      Zakupu dokonano zgodnie z zasada konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności.

Trwa I etap konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego!

        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 kwietnia 2017r. rozpoczął się I etap konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych
w Łodzi.

       Zajęcia uwzględniają zdiagnozowany potencjał zawodowy uczniów, ich predyspozycje zawodowe, zdolność samooceny jak i realia współczesnego rynku pracy i obejmują m.in. opracowanie Indywidualnego Planu  Działania (IPD).

       Dla uczniów jest to wyjątkowa możliwość ustalenia własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej i skonsultowania swoich planów z ekspertem.

 

Rozpoczynamy szkolenie w zakresie kształcenia modułowego!

    Z radością informujemy, iż rozpoczął się kurs doskonalący umiejętności metodyczne nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kształcenia modułowego oraz opracowania pakietów edukacyjnych. W szkoleniu bierze udział 10 nauczycieli kształcenia zawodowego na co dzień przygotowujących uczniów do zawodu „technik mechatronik pojazdów samochodowych” oraz Ci nauczyciele którzy w najbliższym czasie będą ten proces organizować.

     Tematyka rozpoczętego szkolenia zorientowana jest na istotę kształcenia modułowego oraz wybranych problemów tego procesu (operacjonalizacja celów kształcenia, zalecanych metod kształcenia oraz zasad oceniania).

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele powinni posiadać wiedzę nt:
‒ podstaw prawnych kształcenia modułowego
‒ zalet i wad kształcenia modułowego
‒ zasady projektowania kształcenia modułowego
‒ obowiązujących w systemie modułowym zasad oceniania i klasyfikowania
‒ struktury pakietów edukacyjnych dla ucz. i n-la.

Miejscem realizacji szkolenia jest Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.