Początek kursu „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”

     Rozpoczęto dla uczniów realizację kursu „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych” do 1 KV. Szkolenie dla uczniów prowadzi Stowarzyszenie Elektryków Polskich – oddział łódzki.

     Wykonawcę wybrano zgodnie z zasadą konkurencyjności poprzez umieszczenie oferty w Bazie Konkurencyjności.