Przygotowanie do odbycia stażu zawodowego

        Uczniowie przygotowywani są do odbycia stażu zawodowego
w wymiarze 150h w firmie Tłokiński Spółka Jawna – partner w projekcie.