Informacja o doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt

      Zakupiono doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt poprzez zakup stanowiska demonstracyjnego – zespół napędowy silnika ZS typu Common Rail – zestaw panelowy przeznaczony do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.
      Zakupu dokonano zgodnie z zasada konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności.