Zaproszenie do złożenia oferty

Przedstawiamy zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi realizowanego w ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całość zaproszenia do pobrania poniżej w pliku o formacie .pdf

Zaproszenie do złożenia ofert AutoCAD