Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w ramach projektu: Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja o wyniku postępowania AutoCAD
Informacja z otwarcia ofert AutoCAD