Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie  szkolenia AutoCAD stopnia drugiego (poziom zaawansowany) z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi realizowanego w ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z następującym dokumentem:

Zaproszenie do złożenia ofert_Auto_CAD  (plik do pobrania w formacie pdf)