Informacje ws. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przedstawiamy informację z otwarcia ofert, treść umowy oraz informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia drugiego (poziom zaawansowany) z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

Informacja z otwarcia ofert_AutoCAD

Umowa

Informacja o wyniku postępowania_CAD