Rozpoczynamy szkolenie w zakresie kształcenia modułowego!

    Z radością informujemy, iż rozpoczął się kurs doskonalący umiejętności metodyczne nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kształcenia modułowego oraz opracowania pakietów edukacyjnych. W szkoleniu bierze udział 10 nauczycieli kształcenia zawodowego na co dzień przygotowujących uczniów do zawodu „technik mechatronik pojazdów samochodowych” oraz Ci nauczyciele którzy w najbliższym czasie będą ten proces organizować.

     Tematyka rozpoczętego szkolenia zorientowana jest na istotę kształcenia modułowego oraz wybranych problemów tego procesu (operacjonalizacja celów kształcenia, zalecanych metod kształcenia oraz zasad oceniania).

Po zakończeniu szkolenia nauczyciele powinni posiadać wiedzę nt:
‒ podstaw prawnych kształcenia modułowego
‒ zalet i wad kształcenia modułowego
‒ zasady projektowania kształcenia modułowego
‒ obowiązujących w systemie modułowym zasad oceniania i klasyfikowania
‒ struktury pakietów edukacyjnych dla ucz. i n-la.

Miejscem realizacji szkolenia jest Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.